Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým společnost Seagreens Ltd. („Seagreens“) shromažďuje, používá a uchovává informace získané od našich zákazníků (dále jen „zákazník“) na webových stránkách https://www.seagreens.shop a http://www.seagreens.co.uk („webové stránky“). Tyto informace nepředáváme třetím stranám. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky a všechny produkty a služby nabízené společností Seagreens.

Maloobchodní stránky seagreens.shop | Informační stránky seagreens.co.uk | E-mail info@seagreens.co.uk | Adresa Seagreens, The Warren Estate, Handcross, West Sussex RH17 6DX

Základní informace

Při provozu našeho obchodu je nezbytné shromažďovat základní informace o zákaznících, včetně vaší IP adresy a podrobností o vaší návštěvě našeho obchodu. Nikdy se nesdílí a slouží výhradně k:

  • umožnit nám kontaktovat vás v případě potíží s vaší objednávkou nebo doručením;
  • nám umožní poskytovat vám nové informace o produktech a výživových hodnotách;
  • nám umožní poskytnout vám informace o nejbližším prodejci v obchodě;
  • nám umožní sledovat průběh vaší objednávky a vaši spokojenost po jejím obdržení;
  • si vás po přihlášení zapamatují a vy si tak můžete volně prohlížet naše webové stránky;
  • pamatujte si, co jste si dali do tašky, než se rozhodnete jít k pokladně;
  • zajistit, aby naše webové stránky fungovaly a vaše data byla spravována bezpečně.

Tyto „základní informace“ shromažďujeme při registraci vašeho účtu a pomocí souborů cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které používá většina webových stránek. Jsou umístěny ve webovém prohlížeči a umožňují pochopit každou akci, kterou na našich webových stránkách provedete. Bez tohoto mechanismu bychom vám nemohli poskytnout takový zážitek z nakupování, jaký chceme, abyste měli. Používáme pouze „funkční“ soubory cookie, které našim webovým stránkám umožňují rozpoznat vás při návštěvě. Nepoužíváme „analytické“ ani „výkonnostní“ soubory cookie a nepřizpůsobujeme obsah ani žádným jiným způsobem nemanipulujeme nebo neřídíme vaše zážitky. Na naše maloobchodní webové stránky ani z nich nevedou žádné odkazy třetích stran.

Informace, které výslovně poskytnete

Při nákupu v našem obchodě se stáváte „zákazníkem s účtem“. Informace, které nám poskytnete při registraci účtu, nám umožňují výhradně zpracovat a doručit vaši objednávku a poskytnout vám údaje o nejbližším maloobchodním prodejci, pokud máme ve vaší lokalitě maloobchodního partnera. Prodejce pak může vaši objednávku doručit poštou i v případě, že zboží není okamžitě skladem. Stačí si ho jen objednat a za doručení se neplatí. Před otevřením účtu vás požádáme o výslovný souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli snadno odvolat a vymazat svůj účet. Stačí nám napsat e-mail na adresu uvedenou v horní části této stránky.

Duševní vlastnictví, autorská práva a odpovědnost

Obsah Webových stránek je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, databázemi a dalšími právy duševního vlastnictví, která spolu s obsahem Webových stránek vlastní společnost Seagreens Trust. Obsah Webových stránek můžete načítat a zobrazovat na obrazovce počítače, ukládat jej v elektronické podobě na disk (nikoli však na server nebo jiné paměťové zařízení připojené k síti) nebo si vytisknout jednu kopii takového obsahu pro vlastní osobní nekomerční použití za předpokladu, že zachováte veškerá upozornění na autorská práva a vlastnická práva. Bez písemného souhlasu společnosti Seagreens nesmíte materiály nebo obsah na webových stránkách jinak reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat nebo používat ke komerčním účelům. Webové stránky jsou poskytovány ve stavu, v jakém jsou, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv.

Aktualizace politiky

Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů změníme za účelem zlepšení našich služeb nebo zavedení nových předpisů, zveřejníme novou verzi na našich webových stránkách. Tento dokument byl naposledy aktualizován 9. prosince 2020.